top of page
ค้นหา

ฟ้าทะลายโจร: Andrographis: King of Bitters

อัปเดตเมื่อ 25 ก.ย. 2566


สมุนไพรท้องถิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย และเมดิเตอร์เรเนียน ที่ใช้กันมาอย่างกว้างขวางและยาวนานในประเทศ อินเดีย จีน ศรีลังกา มาเลเซีย และไทย เพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับไข้หวัดและทางเดินหายใจ พอทั่วโลกเกิดการระบาดใหญ่ของ Covid-19 ที่โลกเราไม่รู้จักเชื้อตัวนี้มาก่อน แต่จะมีอาการเกี่ยวกับระบบการหายใจ และเกิดภาวะขาดแคลนยา จึงมีการนำเอามาใช้รักษาอาการ Covid-19 กันในหลายประเทศซึ่งก็ได้ผล


สำหรับไทยเรานั้นใช้กันมาแพร่หลายนานแล้วในรูปแบบยาสมัยใหม่ที่ผลิตโดยโรงพยาบาลอภัยภูเบศ ซึ่งมีการวิจัยทางเภสัชกรไทยว่า ฟ้าทะลายโจรนั้นมีคุณสมบัติทางยา ซึ่งสารที่ออกฤทธิ์คือ Andrographolide ซึ่งมีสูตรโครงสร้างทางเคมี ดังรูปด้านขวา >>

(รูปภาพจาก https://th.wikipedia.org/wiki/)


เพื่อยืนยันการใช้ที่ถูกต้องและฤทธิ์ทางเภสัชเคมี ได้มีงานวิจัยมากมายทั้งในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ที่ยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรนั้นสามารถช่วยลดการอักเสบ, รักษาอาการในระบบทางเดินหายใจ, ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย และช่วยลดการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียและไวรัส ในการใช้ยาตำรับเดียว แต่เมื่อนำไปใช้ในตำรับยาร่วมก็สามารถรักษาอาการของโรคต่างๆได้อีกมากมาย เช่น เบาหวาน, ตับอักเสบ, ลำไส้อักเสบ


เมื่อเรานำมาใช้ในเวชสำอาง (personal care) เรานำเอาคุณสมบัติที่สำคัญ 4 ประการ มาใช้ประโยชน์ คือ เป็นสารต้านการอักเสบที่ผิวหนัง ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคที่ผิวหนัง (antibacterial) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) และยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส (antivirus) จึงเป็นการนำเอาสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังช่วยลดการใช้สารเคมีจากการสังเคราะห์ เพื่อดูแลตัวเองและโลกของเราโดยไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม เพราะ Andrographolide เป็น biodegradable สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่มีสารพิษตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลอ้างอิง

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ทีปรึกษาสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล, "ฟ้าทะลายโจร สามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ COVID-19 ระบาด ได้จริงหรือ?",

  • Thanasekaran Jayakumar, Cheng-Ying Hsieh, Jie-Jen Lee and Joen-Rong Sheu, "Experimental and Clinical Pharmacology of Andrographis paniculata and Its Major Bioactive Phytoconstituent Andrographolide", Review Article Hindawi Publishing Corporation Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2013, Article ID 846740, 16 pages

  • ธนโชติ ธรรมชาติ หน่วยวิเคราะห์ วิจัยพฤกษเคมี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, "ฟ้าทะลายโจร"

  • จีรเดช มโนสร้อย; Jiradej Manosroi; อรัญญา มโนสร้อย; Aranya Manosroi; "วิธีการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล"

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page