top of page
ค้นหา

สบู่รักษ์โลก

อัปเดตเมื่อ 15 ม.ค.
การดำรงอยู่ของโลกเราใบนี้ ขณะนี้ทุกคนคงตระหนัก

ผลของภาวะโลกร้อน ขยะพลาสติกล้นโลก

เราอยู่กันลำบาก แล้ว จะย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นก็ยังเป็นไปได้ไม่เร็วนัก …

ถ้าเป็นผู้ใหญ่คงไม่เห็นในช่วงชีวิตนี้ เรา ทุกคนคงต้องลงมือทำโดยไม่รีรอ

เพื่อหยุดยั้ง การเปลี่ยนแปลง ให้ช้าลง และให้ธรรมชาติค่อยๆ ฟื้นตัว

เพื่อทุกคน จะอยู่เย็นเป็นสุข บนโลกใบนี้ต่อไป …


มีเรื่องง่ายๆๆ ที่ทุกคนทำได้อย่างหนึ่งคือ การเลือกใช้สบู่

ที่เราใช้ ทุกวันก็ช่วยได้ ดูง่าย แบบไม่น่าเชื่อ !!


ลองมาดูว่าช่วยยังไง ?

สบู่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของกรดไขมัน กับด่าง


ยิ่งตอนนี้ covid มาเราใช้สบู่มาก

เพราะต้องล้างมือ ..บ่อยแบบที่ผ่านมาทั้งชีวิตยังล้างน้อย กว่าตอนนี้

เพราะเมื่อโดนสบู่ แล้วไวรัส covid ก็สิ้นฤทธิ์!!


สบู่ก็มีพัฒนาการ เรื่อยมา จากกัอน ที่เป็นของแข็ง ก็มามี สบู่เหลว และก็มีสบู่ โฟม

สิ่ง ที่เพิ่มมานั้น คือ สารเคมี และบรรจุภัณฑ์ พลาสติก

ที่มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ เพิ่มขยะพลาสติก

แค่เราหันมามองหา สบู่ก้อน ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ecofriendly)

ทั้งขบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ วัสดุดิบ ที่ดีต่อคนใช้ และสิ่งมีชีวิตในนำ้

เพราะที่สุดแล้ว สบู่ที่เราใช้แล้วก็ลงสู่ทะเล …


รักษ์โลก ก็คือ รักตัวเองดู 83 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page